28/6/15

Festa i reflexió per acabar el curs escolar!Ahir dissabte 27 de juny vam fer la festa de cloenda del curs escolar del Col·lectiu Deixa de ser una illa de CGT Ensenyament.
El dia d’ahir va tenir un format lúdic i la veritat és que vam respirar un ambient immillorable, amb actes que van anar més enllà dels programats, ja que a més a més de l’Oscárboles, el grup de música folk aragonesa “Los Chuntos”, que estava per Tarragona en els actes del Casal Sageta de Foc, va venir a oferir-nos un concert acompanyat d'un altre dels grans, el Kike Ubieto.
Avui però, fem el tancament de curs en format reflexiu. És un bon moment per fer un recull dels esdeveniments que han anat succeint. Esdeveniments fruit d’un context gens pacífic que continua afectant de manera molt greu les famílies i l'alumnat. Fer un repàs del que s’ha dut a terme ens ajuda a evidenciar que tot i el sentiment de desmobilització general, la lluita en defensa de l’ensenyament públic no s’ha aturat. No podem oblidar les reivindicacions amb què iniciàvem el curs contra el tancament d'escoles i grups a l'ensenyament públic, ni les vagues d'estudiants en contra de les reformes dels estudis universitaris i les denúncies continuades del progressiu deteriorament de les condicions de vida de milers de nens i nenes.
Hem seguit d’aprop la implantació de la LOMQE, llei antieducació, amb les seves modificacions curriculars que tan greument afecten la impartició de les matèries de filosofia i de literatura catalana al batxillerat, entre d’altres. Una llei amb tendències segregadores, valors competitius i caràcter confessional , paràmetres que sense cap dubte s’allunyen molt del model educatiu que defensem. Però a Catalunya hi tenim doble tassa, amb el desplegament de la LEC, que crea el marc legal per a la progressiva exclusió de l’alumnat de les classes treballadores de l’accés a la universitat i fins i tot als cicles formatius per l’augment de les taxes universitàries i la insuficiència d’uns sistema de beques injust.
En aquest context d’aplicació de les lleis, hi ha hagut actituds valentes, com la resistència de les escoles i famílies insubmises que s’han enfrontat a una consellera autoritària que ha volgut imposar  les proves de primària.
I del transcurs d’aquest any hi ha un fet que no deixarem que passi a l’oblit, que és el de la mort del nostre company Abel Martínez.
D’altra banda, ahir ens vam ajuntar per celebrar unes quantes coses. I no caurem en la trampa d’alegrar-nos per la marxa del Wert, perquè no en dubteu, el ministre substitut és igual o pitjor, ja en coneixem els tèrbols parentius poc esperançadors.
El que sí que hem de celebrar són  els bons resultats de les eleccions sindicals del mes de febrer, que malgrat la gran abstenció ens van atorgar dues delegades. Aquests resultats ens permetran continuar la tasca sindical. I aquesta feina la farem amb tot el col·lectiu i coordinant-nos amb el company de les Terres de l’Ebre. Entre les accions que durem a terme inclourem la programació de xerrades que ens ajudin a entendre millor les causes i conseqüències de les polítiques educatives i els principals debats que plantegen, perquè és imprescindible estar-ne informades per poder-les combatre. També en programarem d’altres que reivindiquin el patrimoni pedagògic i sindical de la nostra tradició llibertària.

Aquest curs no el podem tancar sense celebrar el nomenament oficial del nostre company Toni com a director pels propers quatre anys de l'escola Teresa Godes Domènech de La Joncosa del Montmell,  amb el suport explícit i absolut de pares, mares i companys.
Finalment, volem agrair a l'amic i cantautor Oscárboles el concert que ens va oferir i a l’Ateneu Llibertari Alomà, la col·laboració en l’organització del dinar.

Bon estiu, ens veiem al setembre
Col·lectiu Deixa de Ser Una Illa-CGT Ensenyament


No hay comentarios:

Publicar un comentario