17/5/16

PROFESSORAT ENSENYAMENT: INSTRUCCIONS PER A LES ADJUDICACIONS D'ESTIU CURS 2016-2017

 INSTRUCCIONS SOBRE L'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS
 http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4500#.VztGJCFqi06

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2016-2017.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2016 i finalitzaran el 31 d’agost de 2017, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.


Terminis de presentació
Dates previstes:
a) Personal interí: del 2 al 14 de juny.
b) Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig
c) Nou personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 10 de juny, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona..
d) Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny.
Calendari de resolucions
Resolució provisional : Prevista del 10 al 12 de juliol.
Resolució definitiva: Prevista sobre el 27-28 de juliol.

11/5/16

SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR A REUS I A TARRAGONA
La Delegació Territorial d’Ensenyament a Tarragona no progressa adequadament en termes de transparència. Ja s’ha fet tendència que els sindicats i associacions haguem d’analitzar els resultats de les  polítiques educatives a partir de les dades que apareixen en els mitjans. En desconeixem els motius encara que ens els podem imaginar, però tot i haver-ho demanat amb insistència, a dia d’avui no hem rebut informació veraç i oficial pel que fa als números de sol·licituds de preinscripció de les escoles de Primària.
Doncs bé, com que els dies corren, no dilatarem més la publicació de les nostres impressions sobre el procediment de matrícula i inscripció per al curs 2016-2017. Començarem el relat a partir del titular que encapçalava el Diari de Tarragona el dilluns 9 de maig i que afirmava “Las escuelas concertadas, las más solicitadas en Tarragona y Reus”. Sobta llegir aquestes paraules perquè la tendència a la resta del territori demostra que s’està produint un augment de sol·licituds en l’escola pública en detriment de les de la concertada. El mateix dia, M. Jesús Ibáñez publicava a El Periódico “La caída demogràfica se ceba en la escuela concertada, que pierde el 6% de las aulas”. I el dia següent El País publica “Enseñanza cierra más grupos de concertada que de pública”. La contradicció entre aquestes dades va fer créixer el nostre interès per la lectura de la notícia de Tarragona.
I efectivament, després d’analitzar els números que s’exposen a l’article  podem afirmar que la informació del titular tergiversa la realitat ja que entre Reus i Tarragona hi ha 1221 sol·licituds a l’escola pública i 977 a la concertada. A més a més, el text afegeix sentències greus que comentaré més endavant com “La escuela concertada es de nuevo la preferida por los padres que se pueden permitir pagarla”.  

És evident que aquesta notícia no està signada pel Departament d’Ensenyament i per tant podríem discutir el grau de responsabilitat que hi té davant la informació que inclou, però m’atreviria a dir el grau és elevat. En primer lloc,  perquè en el disseny de l’oferta de places l’escola pública hi surt perdent sempre ja que s’hi tanquen grups abans d’obrir el procés de preinscripció i en canvi els de la concertada es mantenen. En segon lloc, el departament també és responsable que a la ciutat de Tarragona, segons fonts del diari, hi hagi una oferta de 726 places públiques i 675 de concertades, és a dir, el percentatge és gairebé del 50% per a cadascuna de les modalitats.


Finalment, la complicitat del departament amb la informació que publica el diari també la demostra el fet que no l’hagi desmentit. Es pot reconèixer la dificultat que implicaria respondre tots els articles que fan referència a dades educatives, si més no hagués estat reconfortant i tranquil·litzador que com a mínim hi hagués hagut una resposta contundent des de la direcció dels ST de Tarragona amb les correccions oportunes relacionades amb  l’article del diari més llegit del territori. Ens hagués satisfet que des del Departament s’hagués expressat la confiança en el sistema públic denunciant la part del text que afirma que les famílies que s’ho poden permetre trien la concertada. En què quedem? Estem pagant, molt a disgust nostre, la concertada amb fons públics i permetem les quotes que hi restringeixen l’accés a la majoria de la població?


Una vegada més, es confirma l’estructura del nostre sistema educatiu fomenta la segregació i per tant les diferències entre l’alumnat que es tradueixen en desigualtat social. Ens hagués agradat que els gestors de les polítiques educatives de Reus i Tarragona haguessin trencat aquesta tendència, perquè el món és de les valentes, diuen. Confirmem però, que en educació també, el món és dels seus amos.

Mentrestant seguirem esperant dades oficials, encara que segurament no dibuixaran una realitat gaire diferent del que acabem d’explicar.


Marta Minguella Rebull
Delegada sindical de "Deixem de ser una illa"-CGT Ensenyament Tarragona

10/5/16

MOBILITZEM-NOS PER DEFENSAR L'ENSENYAMENT PÚBLIC

CONVOCATÒRIA PER A LA DEFENSA DE LA QUALITAT DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC


Per demà dimecres dia 11 de maig s'ha convocat un acte per a la defensa de la qualitat de  l'ensenyament públic.

ARA MÉS QUE MAI, CAL SER-HI, PERQUÈ...

No ens podem permetre ser còmplices de les polítiques educatives que dissenya el Departament d'Ensenyament d'aquest país, que cada vegada aflebeix més l'ensenyament públic i per contra, afavoreix el privat o concertat.

Tampoc ens podem permetre el tracte que l'administració està donant cap a mestres i professorat, augmentant les seves hores de dedicació laboral i reduint els seus sous. Tot això acompanyat de declaracions de la Consellera Ruiz que tenen un clar to fiscalitzador i punitiu i s'allunyen molt de valorar la feina de les persones que es dediquen a la docència.

US ESPEREM DEMÀ DIMECRES A L'ESTÀTUA DELS DESPULLATS A LES 18.00

Deixem de ser una illa
CGT Ensenyament 

8/5/16

VÍDEOS] Les sessions del curs "Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya" a Lleida

Si us ho heu perdut, aquí podreu veure les sessions de Lleida del curs "Inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya" organitzat per CGT Ensenyament


1a sessió: Jordi Martí Font va introduir la figura de Josep Llunas i Pujals i la pedagogia llibertària del s. XIX 

2a sessióErnest Weikert va exposar la  "Introducció a la filosofia de la pedagogia llibertària"3a sessió: Pere Solà parlant de dos referents a Ponent "Patrici Redondo i Josep Tapia"

4a sessió: Emili Cortavitarte parla de "Francesc Ferrer i Guàrdia i l'Escola Moderna" 

5a sessió: Gianni Sarno parla de Fèlix Carrasquer Launed" i l'escola autogestionada.

Apa, a gaudir-ho que val la pena!!  

4/5/16

RODA DE PREMSA: EXPLIQUEM ELS MOTIUS DE LA INSUBMISSIÓ A LES PROVES EXTERNES D'ENSENYAMENT

RESUM DEL COMUNICAT DE "DEIXEM DE SER UNA ILLA" A LA RODA DE PREMSA CONVOCADA AVUI PER EXPLICAR LA DECLARACIÓ D'INSUBMISIÓ DE LES FAMÍLIES DE L'ESCOLA DE PICAMOIXONS A LES PROVES EXTERNES DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENTLa secció sindical de CGT Ensenyament Deixem de ser una illa ha estat a la roda de premsa que ha convocat el conjunt de famílies insubmises de l’escola de Picamoixons a la participació en les proves diagnòstiques i de competències bàsiques de primària del Departament d’Ensenyament. La decisió d’aquestes famílies no és única a Catalunya sinó que se suma a les iniciatives encetades per col·lectius com la XEI (xarxa d’escoles insubmises) i també al posicionament de moltes entitats, sindicats i persones de la comunitat educativa a títol individual.


Deixem de ser una illa considera que les raons que motiven la decisió d’aquestes famílies, i que qüestionen que aquestes proves beneficiïn el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles, han de ser escoltades i respectades.  Per això, des de la secció sindical es vol denunciar l’actitud dels ST de Tarragona cap a les persones que fan boicot a l’avaluació. Denunciem per tant que des del Departament d’Ensenyament es vulneri el dret a l’objecció de consciència, fet especialment greu quan parlem d’un sector que hauria de vetllar per fomentar l’esperit crític de la ciutadania.


No podem obviar que l’aplicació d’aquestes proves obre la porta a una futura publicació de resultats que facilitaria la classificació dels centres segons les notes obtingudes i en cap cas contribuirien a la millora de l’equitat de l’alumnat ja que existeix una relació directa entre resultats educatius i l’entorn social on creix l’estudiantat. Les proves condueixen a una distribució de les competències després de l’origen social, fet que fomenta la igualtat d’oportunitats. Cal destacar que els últims informes PISA situen el sistema educatiu de Catalunya entre els rànquings més baixos de l’estat espanyol en qüestió d’equitat.


Denunciem també el paper de  la inspecció de l’escola que s’ha negat de manera categòrica a valorar els motius de l’objecció i ha afirmat que s’encarregarà personalment que els nens i nenes que estiguin absents el dia de l’aplicació acabin fent les proves. Des de Deixem de ser una illa  valorem que aquest fet ratlla la irregularitat ja que la intenció d’obligar els infants a fer les proves tan aviat com es reincorporin a l’escola, expressada amb vehemència per part d’inspecció, no està avalada per cap normativa.


L’actitud del Departament d’Ensenyament de Tarragona és totalment arbitrària ja que no tots els serveis territorials estan aplicant la mateixa política en relació a les decisions que prenen les famílies. Hi ha exemples d’altres zones en què no s’ha donat cap instrucció en el sentit d’obligar l’alumnat a realitzar aquesta avaluació si ha estat absent el dia dels exàmens. Per tant, aquesta actitud provoca un greuge comparatiu en relació a altres famílies de Catalunya que han pres la mateixa decisió.

Deixem de ser una illa
4 de maig de 2016

3/5/16

PETITES DESOBEDIÈNCIES QUE TOPEN AMB MURSEl text d'aquesta entrada està escrit per unes mares valentes d'una escola pública que pensen que una altra manera d'avaluar és possible i discrepen de l'aplicació de les proves d'avaluació diagnòstica de tercer i competències bàsiques de sisè que imposa el Departament d'EnsenyamentPETITES DESOBEDIÈNCIES QUE TOPEN AMB MURS
El perquè algunes famílies no volem fer les proves d'avaluació diagnòstica de tercer i competències bàsiques de sisè de primària

Les famílies sota signants no durem els nostres fills i filles els dies en què es fan les proves de tercer i sisè. Els motius de la nostra decisió són diversos.

Creiem que aquest tipus d'avaluació parteix d'una concepció academicista de l'aprenentatge, sense tenir en compte altres factors que poden ser determinants per a l'assoliment dels objectius educatius; i obliga tant als centres com als i les mestres a desenvolupar la seva tasca en un entorn mercantilitzat i competitiu, que òbviament acaba distorsionant el sentit de la seva feina que és l'educació dels nostres infants.

Creiem que és obligació de l'escola i del sistema educatiu en general, aconseguir que els i les alumnes gaudeixin amb l'aprenentatge, tot fomentant la seva curiositat i iniciativa, i no simplement instruir-los per superar una prova que preparen des de fa mesos, i que, per tant, poca cosa pot avaluar. En el cas de la nostra escola, per exemple, l'alumnat de sisè va iniciar la preparació de les proves, fa mesos, deixant de fer altres activitats transversals, com la dansa. Aquí es fa palès com les escoles també reben pressió per obtenir uns bons resultats.

Algunes de les famílies objectores vam anar al Departament d'Ensenyament a exposar la nostra negativa a aquests tipus de sistema d'avaluació i a plantejar-ne els dubtes que ens generava... però ens vam topar amb un mur. Els representants de l'administració educativa amb qui ens vam entrevistar no només van mostrar una escassa disposició a resoldre les nostres demandes, sinó que també ens van proporcionar informació confosa (tot i que afirmada amb veu seriosa i rotunditat), i un seguit d'argumentacions poc sòlides.

Ens van dir que les proves són obligatòries, però no ens va saber explicar quines conseqüències té no fer-les. Per nosaltres és obvi que no poden responsabilitzar als infants d'una decisió que han pres els seus progenitors. I quan llegim la Resolució que regula aquestes proves, no trobem la paraula "obligatòria" enlloc. També se'ns va comunicar que la directriu expressa del Departament diu que aquells alumnes que siguin absents el dia de les proves seran examinats el dia que retornin a l'escola, però no se'ns va mostrar cap document normatiu que fonamenti aquesta instrucció (en no existir una resolució específica sobre les proves de tercer, apliquen per analogia la Resolució de les proves de sisè, sense tenir en compte que les proves de sisè són d'avaluació externa, i les de tercer són, teòricament, diagnòstiques i internes). Les instruccions que rep l'escola és que han de fer les proves, però no necessàriament seran les mateixes, per tant no hem aclarit ni quin tipus de prova se'ls farà ni quan. També sorprèn que aquells alumnes que tenen necessitats educatives especials estan exempts de passar aquestes proves. Sembla que al Departament només li interessa avaluar l'eficiència dels alumnes «standar». Curiosa manera de comprovar si el sistema educatiu funciona.

Per justificar la conveniència de fer les proves ens van explicar que formen part de l'aplicació de la LEC, no de la LOMCE. Però considerem irrellevant quina sigui la llei que regula les proves si comparteixen objectius i característiques.

Finalment, ens van argumentar que les proves eren una eina útil per detectar mancances en els centres. I la pregunta era obligada: hi ha reservada una partida pressupostària per a corregir les mancances que es detectin? I la resposta, sorprenent.... No cal, ens diuen, perquè el Departament prioritza l'eficiència a l'eficàcia i per tant, si un centre obté mals resultats, és perquè no està utilitzant bé els seus recursos. Sembla que les retallades que hem patit en educació no hi tenen res a veure.

Ens va sorprendre també que la instància que vam entrar a l'escola fos contestada verbalment. Demanàvem se'ns informés dels dies exactes en què és durien a terme aquestes proves, i que no se'ls repetirien cap altre dia, respectant així la nostra objecció de consciència. Provarem si escrivint directament al Departament d'Ensenyament aconseguim una resposta per escrit que justifiqui aquestes actuacions.

Tot de despropòsits amb l'únic objectiu de no respectar la nostra objecció de consciència a un model d'avaluació que no avalua el sistema educatiu per a millorar-lo sinó que només pretén classificar les escoles i els alumnes entre millors i pitjors.

Per totes aquestes raons i exercint el nostre dret a participar en el procés d'aprenentatge de les nostres filles i fills, hem decidit no dur-los a l'escola els dies 4 i 5 de maig, per visualitzar el nostre rebuig a aquestes proves i a aquest sistema d'avaluació.

Montse Aumatell, Raquel Porcel  i Tamara Zorzo
 

2/5/16

MANIFEST DE CGT A LA MANIFESTACIÓ DEL BLOC ANTICAPITALISTA DE L'1 DE MAIG A TARRAGONA

AHIR VAM SER A LA MANIFESTACIÓ UNITÀRIA DEL 1r DE MAIG A TARRAGONAAhir la Tarragona la Mireia Redondo de CGT Baix Penedès va llegir el manifest conjunt de CGT Tarragona, CGT Baix Penedès i CGT Baix Camp-Priorat en motiu de l'1 de maig, dia de la lluita de la classe treballadora.
Manifest CGT per a l'1 de Maig de 2016 a Tarragona

EL SEU MUR CAURÀ. I SERÀ LA NOSTRA FORÇA LA QUE EL FARÀ CAURE

Avui, 1 de Maig, dia internacional de la classe treballadora, tornem a sortir al carrer un cop més. Enguany, es compleixen 130 anys de la revolta de Haymarket, arran de la qual 5 obrers anarquistes van ser ajusticiats per reivindicar la jornada de 8 hores de treball. Avui sortim per a reivindicar la memòria de totes aquelles i aquells que han estat represaliats i han caigut en la lluita per a defensar els nostres drets i la nostra dignitat, en contra de la dominació capitalista i de l'opressió estatal. Avui és una jornada de reivindicació, un dia per a ocupar l'espai públic i fer-nos visibles. Però no és només avui que sortim al carrer, no és només avui que ens fem presents davant dels nostres enemics de classe per a fer-los saber que estem aquí, que estem juntes, que tenim capacitat de resistir, que no admetrem ser reduïdes a objectes passius d'explotació. 

No, no és només avui. Nosaltres ens organitzem i lluitem cada dia, perquè els patrons i els seus servidors es preparen de forma permanent per al conflicte, contra nosaltres, i nosaltres fem exactament el mateix. Perquè és cada dia que patim, de forma quotidiana, la precarització de les nostres condicions de treball i de vida, l'agressió contra els nostres drets laborals i socials. I és cada dia que plantem cara, mitjançant l'acció col·lectiva als carrers i als centres de treball.

Però no només plantem cara, i no només ens defensem. Ens preparem i ens organitzem per a passar a l'ofensiva, no pas per a evitar simplement les derrotes. No només per a repel·lir agressions, sinó per a anar més enllà i esfondrar el seu mur. Perquè el seu mur caurà, i serà la nostra força la que el farà caure. La força col·lectiva de la classe obrera organitzada. Avui és un bon dia per a deixar clar a tots els capitalistes del món que nosaltres, les proletàries i els proletaris de tots els països, serem els seus enterradors, farem miques el seu sistema de misèria. I de les seves runes en sortirà un nou món, que construirem des de baix, entre totes i per a totes.    

El capitalisme és la guerra, la guerra contra totes nosaltres. Avui és un bon dia per a manifestar un cop més, de forma contundent, el nostre rebuig a les agressions imperialistes contra els pobles. I volem destacar especialment la barbàrie que amenaça i colpeja les nostres germanes i germans a Rojava i a la resta del Kurdistan. Saludem el seu coratge i revindiquem la seva lluita revolucionària contra les diferents formes de feixisme a les quals s'estan enfrontant. La seva victòria serà la nostra victòria, perquè la seva lluita és la nostra, i des d'aquí honorem, públicament, als qui es troben en la primera línia de front de la mateixa.

Fem una crida solidària a acollir amb els braços oberts, com ha fet sempre el moviment obrer al llarg de la seva història, a totes aquelles i aquells que fugen de la guerra i de la misèria que els amenaça als seus països. Denunciem, concretament, les polítiques repressives que exerceixen la Unió Europea i Turquia contra les refugiades que arriben a Europa des de la Mediterrània oriental. Aquesta Europa que es presenta al món, hipòcritament, com el presumpte bressol de no se sap quina "civilització". Aquesta Europa s'ha tret definitivament la màscara i s'ha manifestat de forma descarnada com allò que realment és, una estructura de poder que transita amb passos ben ferms cap el feixisme, per la via de les polítiques austericides i de la vulneració dels drets humans més bàsics. 
Nosaltres, tingueu-ho clar, plantarem cara al retorn del feixisme. I plantarem cara a qualsevol que intenti dividir la classe treballadora en base a criteris que tinguin a veure amb el gènere, l’orientació sexual, els orígens ètnics o nacionals de la gent que en formem part. Ho tornem a dir i ho diem ben alt: Som treballadors i treballadores, parlem totes les llengües i venim de tots els racons del món. No intenteu dividir-nos, perquè l'únic que aconseguireu és fer-nos més fortes i més forts. No hi ha lloc entre nosaltres per cap forma de racisme. Racistes, us ho tornem a repetir: Sou la vergonya de la nostra classe. Declarem, públicament, que sou els nostres enemics. 

Com també són els nostres enemics els qui ens exploten i ens vexen a nosaltres, les dones, per a fer-nos més precàries, més subalternes, més invisibles. Aquests no tenen cabuda en el nou món que construirem. Aquest nou món que portem a dins i que no vol ni esclaus ni esclavistes, ni a la feina, ni als carrers, ni a casa. L’exercici d’aquest poder també existeix, i també corromp. És un pilar de de l’actual status quo, i també el farem caure.

Les últimes paraules d'aquest manifest volem dedicar-les a totes aquelles que han patit recentment i estan patint en aquests moments la repressió per part de l'Estat. A tots aquells companys i companyes que han estat agredides, detingudes, privades de llibertat i jutjades per organitzar-se i per lluitar. A les nostres estimades que ara mateix estan patint penes de presó pel simple fet de sortir al carrer a defensar els drets de totes un dia de vaga general. Per a elles, un missatge: Mai no us deixarem soles, mai no serem lliures fins que vosaltres no estigueu lliures, aquí, amb nosaltres. Per a l'Estat i els seus òrgans repressors, un altre: Mai no ens podreu vèncer, mai no acabareu amb la nostra lluita, per molts esforços i recursos que dediqueu a intentar desactivar-la i a infondre'ns por. Totes nosaltres som llavor, llaurem i sembrem cada dia. Mai no tindreu prou herbicida per a eradicar la revolta que germina i que creix. El futur és nostre i res del que feu no podrà evitar que ho sigui.

Visca l'1 de Maig i visca la lluita de la classe treballadora

Federació Comarcal CGT Baix Camp-Priorat
Federació Comarcal CGT Baix Penedès
Federació Intercomarcal CGT Tarragona